Znów można domagać się odszkodowania za sąsiedztwo lotniska.

Mieszkańcy Warszawy i okolic znów mogą domagać się odszkodowań za spadek wartości nieruchomości czy za przystosowanie budynków do trudnych warunków akustycznych.
W związku z podjęciem przez sejmik województwa mazowieckiego uchwały nr 76/11 właściciele nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska mają 2 lata na dochodzenie swoich praw.

 

Podjęcie uchwały przecina dotychczasowe spory o możliwość uzyskiwania odszkodowań wywołane odmiennymi poglądami Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wcześniej NSA uznawał, że strefa ograniczonego użytkowania nie obowiązuje, co oznaczałoby, że rekompensaty się nie należą. Inne stanowisko zajmował Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sam problem był ciekawy prawniczo, gdyż sądy nie mogły dojść do porozumienia i ustalić jednoznacznie czy prawo wprowadzające strefę ograniczonego użytkowania obowiązuje czy nie. Z odszkodowania za hałas zresztą co jakiś czas są problemy. Na przykład Sąd Okręgowy w Warszawie zwracał się do jednego z wydawnictw prawniczych z pytaniem czy jedna z ustaw jeszcze obowiązuje. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/310984,sedzia-orzeka-zgodnie-z-komputerem-i-robi-bledy.html

 

Teraz jednak wątpliwości nie ma. Co więcej jeśli nawet wokół lotniska nie istnieje strefa ograniczonego użytkowania Sąd Najwyższy uznał, że można dochodzić na podstawie art. 435 kodeksu cywilnego (Sygn. akt II CSK 367/08). Są to na pewno dobre informacje dla sąsiadów lotnisk.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>