Zadośćuczynienie za śmierć bliskich.

Osoba, która doznała naruszenia swoich dóbr osobistych wskutek śmierci osoby bliskiej może domagać się ich ochrony, a w konsekwencji przyznania zadośćuczynienia jeżeli do naruszenia dóbr osobistych doszło w czasie kiedy nie obowiązywał art. 446 §4 k.c. To sedno rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Karol Pachnik*

Powódka domagała się zadośćuczynienia z tytułu naruszenia jej dóbr osobistych spowodowanych śmiertelnym pobiciem jej syna. Sąd Okręgowy w Warszawie powództwo w całości oddalił uzasadniając, że powódka nie może domagać się zadośćuczynienia, gdyż treść art. 446 §3 k.c. przewiduje tylko przyznanie odszkodowania a szkoda nie została wykazana. Natomiast art. 446 §4 k.c., którego treść pozwala na zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby najbliższej nie mogła mieć zastosowania gdyż nie obowiązywał on w czasie zdarzenia uzasadniającego wytoczenie powództwa.

 

W wyniku apelacji sprawą zajął się Sąd Apelacyjny w Warszawie. W zapadłym wyroku sąd zmienił wyrok sądu I instancji i zasądził solidarnie od pozwanych kwotę stu tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie w wyniku śmierci osoby bliskiej dóbr osobistych powódki.

 

Jednocześnie Sąd Apelacyjny potwierdził istnienie m.in. takiego dobra osobistego jak prawo do macierzyństwa, które jest zagwarantowane już na poziomie konstytucyjnym.

 

W ustnych motywach wyroku sądu II instancji sędzia M. Manowska uzasadniła, że w sytuacji jeśli nie obowiązywał art. 446 §4 k.c. powódka była uprawniona do wytoczenia powództwa w oparciu o art. 24 k.c. i mogła domagać się z tego tytułu zadośćuczynienia.

Orzeczenie jest prawomocne.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 2011 r. sygn. akt VI Aca 39/11

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>