Zadośćuczynienie za falę w wojsku.

Ponad 139 tys. zł zadośćuczynienia przyznał Sąd Apelacyjny w Lublinie I Aca 540/11 żołnierzowi służby zasadniczej maltretowanemu przez żołnierza ze starszego rocznika. W wyniku zdarzenia w ramach tzw. fali poszkodowany doznał 20 procentowego uszczerbku na zdrowiu – rozpoznano u niego padaczkę pourazową. Wojsko wypłaciło 10,7 tys. zł jednorazowego odszkodowania za wypadek związany z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 

Poszkodowany przed Sądem Okręgowym w Lublinie dochodził zadośćuczynienia, renty i uznania, że pozwani odpowiadają na przyszłośc za skutki zdarzenia. Sąd I instancji zasądził solidarnie od Kamila Ł. (który był sprawcą fali) i Skarbu Państwa reprezentowanego przez dowódcę jednostki wojskowej ponad 139 tys. zł zadośćuczynienia i 19,8 tys. zł skapitalizowanej renty. Nałożył na pozwanych także obowiązek wypłaty renty comiesięcznej (622 zł) oraz ustalił ich odpowiedzialność na przyszłość za skutki zdarzenia.

 

Sąd Okręgowy uznał, że przełożeni mają zapewnić bezpieczeństwo żołnierzowi podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Sąd Apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>