Woda zalała samochód.

W ostatnią niedzielę przez Warszawę przeszła ulewa.
Od razu w stacjach informacyjnych zagościły obrazy z przyszłej drogi ekspresowej biegnącej na granicy Żoliborza i Bielan
(Trasa AK, chociaż dziennikarze pisali również o Trasie Toruńskiej). Szczególnie eksponowane były zalane samochody i strażacy pływający wzdłuż drogi na pontonie.
Stołeczny ZTM ogłosił, że można składać wnioski o odszkodowania za zalane samochody, dokładnie na tych samych zasadach jak za szkody wywołane w skutek najechania na dziury w jezdni.
Żeby otrzymać odszkodowanie nie może wystąpić tzw. siła wyższa. Za taką jednak trudno uznać uwidocznione na mapach meteo opady deszczu (nawet znaczne).
Dodatkowo podtopiony fragment drogi nie był odpowiednio oznaczony i mimo, że jak wypowiadali się specjaliści podtapianie tego odcinka miało miejsce już wcześniej nie usprawniono instalacji odwodniającej. Do tego jak wynika z relacji prasowych jeszcze w 6h od rozpoczęcia ulewy objazdy nie były odpowiednio oznakowane, a kierowcy stali w gigantycznym korku. Wszystko to może decydować o istnieniu zaniedbań po stronie zarządcy drogi, który oprócz obowiązku dbania o drogę i jej system odwodniający powinien też reagować na bieżąco na dostrzeżone zagrożenia, zamknąć trasę, wyznaczyć objazdy itp.
Dużo jednak zależy od zachowania samych kierujących. Inną jest sytuacja jeśli jechali oni po wodzie kilkucentymertowej głębokości, kiedy właściwości techniczne ich samochodu umożliwiały przejazd, a tylko nieprzewidziane podniesienie się poziomu wody (np. w skutek wybicia studzienek kanalizacyjnych) unieruchomiło ich auta. Inną natomiast jest sytuacja kiedy poziom wody był stosunkowo wysoki i gwałtownie się podnosił, a mimo to kierowcy ponosząc pewne ryzyko zdecydowali się na jazdę w myśl hasła: a może się uda. W takim przypadku szanse na uzyskanie odszkodowania rażąco się zmniejszają.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>