W Strasburgu o odszkodowaniach za reprywatyzację.

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu czeka na rozpatrzenie sprawa znacjonalizowanej fabryki Plon. Spadkobiercy byłych właścicieli domagają się odszkodowania w wysokości 28 mln zł plus odsetki.
Sprawa była rozpoznawana przed polskimi sądami, które uznały, że wskutek zaniechania legislacyjnego (niewydania odpowiednich przepisów) nie ma podstaw prawnych do przyznania odszkodowania.
Dotąd EPTC wstrzymywał się z rozstrzygnięciem w sprawie, bo z Polski płynęły sygnały, że przygotowywane są stosowne przepisy o odszkodowaniach.
Jednak brak konkretnych działań ustawodawcy być może skłoni Trybunał do zajęcia wiążącego stanowiska.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>