Odszkodowanie za mieszkanie przy lotnisku.

Po roku przygotowań, w czerwcu 2012 r. na sesji sejmiku Mazowsza, radni ustanowili teren ograniczonego użytkowania dla lotniska Chopina. W ramach obszaru zostały dodatkowo wyznaczone strefy Z1 i Z2, w których uchwalono zakaz budowy domów oraz budynków użyteczności publicznej w strefie Z1. Na obszarze rozszerzonym o teren Z2 nie będzie można stawiać niektórych budynków użyteczności publicznej.

 

Decyzja ta przywraca możliwość ubiegania się przez mieszkańców wyznaczonej strefy o odszkodowanie. Cztery lata temu, ówczesny wojewoda mazowiecki, Jacek Sasin decyzją sejmiku ustanowił strefę ograniczonego użytkowania wokół lotniska. Na jej podstawie mieszkańcy terenu przy Okęciu ubiegali się o odszkodowanie. Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętą w 2010 roku uchwała wojewody straciła moc prawną. Z tego względu wytoczone przez mieszkańców sprawy nie zakończyły się wyrokami.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>