Odszkodowanie od Intercity za brak zniżek studenckich.

Dzisiaj będzie o ostatnio nagłośnionym w mediach problemie. Jego streszczenie dostępne jest między innymi w portaluOnet.pl. Otóż w skrócie chodzi o to, że w związku ze zmianami w prawie przyznającymi studentom prawo do 51% ulgi przy zakupach kolejowych biletów jednorazowych oraz zmianami w klasach pociągów InterCity (TLK, EIC, EX) studenci nabyli prawo do zakupu biletów z ustawową zniżką. Niestety mimo zmiany prawa w praktyce takich biletów nie mogli nabyć. Zmiana nastąpiła dopiero 25 marca 2013 roku. Co więc z tymi, który wcześniej mając prawo do zniżek kupili bilety bez ulgi?Wyborcza.pl zamieściła komentarz jednego z prawników, który ocenia, że żeby uzyskać odszkodowanie „pasażer musiałby udowodnić przed sądem, że chciał kupić bilet ulgowy, przysługiwała mu zniżka, a sprzedawca odmówił. I wprowadził w błąd, mówiąc, że zniżka nie przysługuje, więc pasażer musiał kupić bilet w normalnej cenie”.
Mam na ten temat inne zdanie.
Ponieważ nie zgłasza się zarzutów, co do samego wykonania umowy, a co do konieczności zakupienia biletu bez ustawowej zniżki, co wynikało z wewnętrznych regulacji przewoźnika nieoferującego ulg – zastosowanie będzie miała odpowiedzialność za szkody z tytułu czynów niedozwolonych, a nie z tytułu nienależytego wykonania umowy przewozu.
W takiej sytuacji o ile możliwe jest udokumentowanie zakupu biletu (np. posiadanie samego biletu albo wyciągu z karty kredytowej) i prawa do ulgi (statusu studenta) przysługującego w czasie zakupu biletu przewoźnik odpowiadał będzie na zasadzie ryzyka zgodnie z art. 435 kodeksu cywilnego. Już sama okoliczność nieoferowania zniżek przez przewoźnika i uprawnienie do zniżkowego przejazdu uzasadniają dochodzenie roszczenia.
Niestety trzeba pamiętać, że roszczenia związane z umową przewozu przedawniają się z upływem roku od dnia przewozu. Biorąc, więc pod uwagę możliwe do uzyskania kwoty, oraz krótki okres przedawnienia sprawa może wydać się ciekawa przede wszystkim kreatywnym studentom prawa chcącym sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>