Odszkodowania za błędy medyczne.

Od początku 2012 roku działają wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Poszkodowani pacjenci w wyniku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także spadkobiercy poszkodowanych pacjentów, którzy zmarli w wyniku zdarzeń medycznych mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych na drodze pozasądowej, przed komisjami działającymi przy wojewodach. W skład komisji wchodzą w równej liczbie przedstawiciele środowisk prawniczych oraz medycznych. W założeniu w krótkim czasie (do 4 miesięcy od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania) poszkodowani powinni otrzymać propozycję wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania. W zamian za skrócenie czasu postępowania w stosunku do długości procesu sądowego ograniczono maksymalne wypłacane kwoty, które wynoszą: w przypadku śmierci do 300 tyś. złotych, w przypadku innych zdarzeń do 100 tyś. zł.

W działalności wojewódzkich komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych są tez pewne minusy. 4 miesięczny termin na zakończenie postępowania nie jest obligatoryjny – nie ma żadnej sankcji za jego niedochowanie.
W przypadku kiedy komisja ustali, że doszło do zdarzenia medycznego ubezpieczyciel ma jeszcze 30 dni na zaproponowanie wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, które nie musi pokrywać się z propozycją poszkodowanego. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z zaproponowaną kwotą pieniężną, ma 7 dni na odrzucenie propozycji. Później może dochodzić pieniędzy wyłącznie na drodze sądowej. Więc czy korzystnym jest skierowanie wniosków do wojewódzkich komisji? Tak, o ile chcemy dochodzić stosunkowo małych kwot, nie narażając się na ryzyko ich miarkowania przez ubezpieczycieli. Jeżeli, zaś chcemy uzyskać powyżej 100 tyś. zł pozostaje wyłącznie droga sądowa.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>