Nowe zasady obliczania odszkodowań za wywłaszczenie.

Od 26 sierpnia 2011 roku obowiązują nowe zasady obliczania odszkodowań za wywłaszczone grunty. W dwóch artykułach przeczytałem dwa odmienne stanowiska: że nowe zasady są korzystniejsze i, że są mniej korzystne od obecnych. Kto zyska a kto straci na nowych wyliczeniach?

 

Zgodnie z nowym prawem wartość nieruchomości określana będzie na podstawie cen transakcyjnych, pochodzących z rynków nieruchomości właściwych dla wycenianej nieruchomości, np. mieszkaniowych, rolnych, przemysłowych.

 

Ponadto odstąpiono od zasady, że wartość nieruchomości automatycznie powiększa się o 50 proc. Tera o podwyższeniu wartości nieruchomości każdorazowo decydować rzeczoznawca, który będzie mógł wartość podnieść o dowolny procent aż do 50%.
Rzeczoznawca , ustalając wartość rynkową będzie albo uwzględniał ceny transakcyjne uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości pod drogi albo wyceniał nieruchomość według dominującego w danej okolicy przeznaczenia.

 

Zyskają ci, którzy mają nieruchomości budowlane w dużych miastach i okolicach. Ich wartość jest większa od wartości nieruchomości drogowych. Nawet jeśli odszkodowanie nie zostanie zwiększone o 50% pieniędzy powinno być więcej.

 

Stracą właściciele nieruchomości rolnych czy leśnych, których wartość jest niższa niż tzw. nieruchomości drogowych. Biorąc pod uwagę, że większość dróg budowanych jest poza dużymi miastami wprowadzona zmiana ogólnie ogranicza wysokość wypłacanych odszkodowań.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>