Nieudane wakacje, a odszkodowanie.

Jeszcze kilka dni i MAJÓWKA 2013 – pierwsze poważne przetarcie dla biur podróży przed zbliżającym się letnim sezonem urlopowym. W tym roku biorąc tylko 3 dni urlopu można zyskać aż 9 dni odpoczynku. Część osób w tym czasie uda się na kilkudniowy wypoczynek; niektórzy z nich skorzystają z oferty jednego z biur podróży. Czasem niestety okazuje się, że nie wszystko wygląda jak w folderze promującym wycieczkę. Najczęściej różnice wynikają z faktycznego standardu hoteli pokojowych, niekiedy też, z jakości oferowanych posiłków czy listy dostępnych atrakcji dodatkowych.
W przypadku nieudanego pobytu jego organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nienależyte wykonanie umowy. Co więcej ciąży na nim obowiązek dochowania szczególnej staranności w organizacji wyjazdu. W konsekwencji można domagać się zwrotu pieniędzy od biura podróży, tak, aby chociaż częściowo zrekompensować nieudaną wycieczkę.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>