Jak wysokie mogą być odszkodowania?

Czy w Polsce istnieje taryfikator odszkodowań (czy też wysokości należnego zadośćuczynienia)? Pozornie nie, a przynajmniej nie istnieje żaden taryfikator wynikający z ustawy. Natomiast istnieją sporadyczne uregulowania ograniczające górny (a czasem określające też dolny) pułap dochodzonych roszczeń. I tak np. za przewlekłość procesu można otrzymać od 2 do 20 tyś. zł; kompensata od Skarbu Państwa z tytułu szkód wynikłych z popełnionego przestępstwa to maksymalnie 12 tyś zł. Jeżeli natomiast o zdarzeniach medycznych orzekać będą nie sądy, a wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, za śmierć poszkodowanego może być przyznane maksymalnie 300 tyś. zł, a za inne szkody do 100 tyś. zł.
W Pulsie Biznesu z 14 marca 2013 r. opublikowano bardzo ciekawy artykuł z chwytliwym tytułem „Milion złotych za wypadek”. Wynika z niego, że grupa kilkunastu firm ubezpieczeniowych prowadzi pracę nad systemem, który pozwoli porównywać, jakie kwoty odszkodowań wypłaca konkurencja w porównywalnych sprawach. Wszystko ma zmierzać do ujednolicenia stawek.
Do swoistej standaryzacji doszło metodą faktów dokonanych w sprawach katastrof lotniczych, za które odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa. Odkąd w związku z katastrofą samolotu prezydenckiego w Smoleńsku zaproponowano 250 tyś. zł, jako zadośćuczynienie dla każdej z uprawniony osób (współmałżonek, rodzice, dzieci) kwota ta w niepisany sposób została standardem w innych podobnych sprawach. I co warte podkreślenia, działa to akurat na plus osób uprawnionych do otrzymania pieniędzy. Wcześniej zdarzało się, że kwestionowano prawo do uzyskania odszkodowania albo samą jego wysokość, jako nadmiernie wygórowaną nawet przy dochodzeniu kwot rzędu 100 tyś. zł.
Czy więc powstanie taryfikator odszkodowań? Prawdopodobnie nie, gdyż każde zdarzenie jest inne i tylko skutki mogą być podobne. Poza tym w innym wypadku mogłoby się to odbić na poszkodowanych, gdyż obecnie próby standaryzacji wysokości wypłacanych świadczeń mają powstrzymać konieczność wypłaty coraz wyższych odszkodowań orzekanych przez sądy.

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>