Odszkodowania za błędy medyczne.

Od początku 2012 roku działają wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Read More →