Daily archives "Marzec 9, 2013"

5 Articles

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka.

Nie tak dawno bo w sierpniu 2012 roku Sąd Najwyższy oceniał istotny problem prawny. Zagadnienie, które było rozstrzygane dotyczyło kwestii czy jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego dziecko urodzi się martwe można domagać się od sprawcy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sprawa nie była oczywista – rodzice dziecka, które w wyniku wypadku urodziło się martwe w Sądzie Okręgowym uzyskali korzystny dla siebie wyrok zasądzający na ich rzecz pieniądze za doznaną krzywdę. Został on jednak zmieniony przez Sąd Apelacyjny, który stanął na stanowisku, że zadośćuczynienie można uzyskać tylko za śmierć narodzonej już osoby najbliższej.
Sąd Najwyższy w wyroku I CSK 282/11 faktycznie rozstrzygał czy to, że dziecko nienarodzone, zdolne do życia poza organizmem matki, które zmarło na skutek obrażeń odniesionych w wypadku, pozwala na uznanie go za „zmarłego” w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy uznał, że tak właśnie jest. Uproszczając ma to takie skutki, że za krzywdę wynikłą ze śmierci takiego dziecka może zostać przyznane osobą najbliższym stosowne zadośćuczynienie.

Odszkodowanie za mieszkanie przy lotnisku.

Po roku przygotowań, w czerwcu 2012 r. na sesji sejmiku Mazowsza, radni ustanowili teren ograniczonego użytkowania dla lotniska Chopina. W ramach obszaru zostały dodatkowo wyznaczone strefy Z1 i Z2, w których uchwalono zakaz budowy domów oraz budynków użyteczności publicznej w strefie Z1. Na obszarze rozszerzonym o teren Z2 nie będzie można stawiać niektórych budynków użyteczności publicznej.

 

Decyzja ta przywraca możliwość ubiegania się przez mieszkańców wyznaczonej strefy o odszkodowanie. Cztery lata temu, ówczesny wojewoda mazowiecki, Jacek Sasin decyzją sejmiku ustanowił strefę ograniczonego użytkowania wokół lotniska. Na jej podstawie mieszkańcy terenu przy Okęciu ubiegali się o odszkodowanie. Decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego podjętą w 2010 roku uchwała wojewody straciła moc prawną. Z tego względu wytoczone przez mieszkańców sprawy nie zakończyły się wyrokami.

Zadośćuczynienie za mobbing bez podatku.

To już kolejna – po wyroku NSA potwierdzającym zwolnienie od podatku odszkodowań za linie przesyłowe – dobra wiadomość dla osób, które dochodzą rekompensaty. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji numer IBPBII/1/415-735/11/AŻ. Zadośćuczynienie takie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

W Strasburgu o odszkodowaniach za reprywatyzację.

W Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu czeka na rozpatrzenie sprawa znacjonalizowanej fabryki Plon. Spadkobiercy byłych właścicieli domagają się odszkodowania w wysokości 28 mln zł plus odsetki.
Sprawa była rozpoznawana przed polskimi sądami, które uznały, że wskutek zaniechania legislacyjnego (niewydania odpowiednich przepisów) nie ma podstaw prawnych do przyznania odszkodowania.
Dotąd EPTC wstrzymywał się z rozstrzygnięciem w sprawie, bo z Polski płynęły sygnały, że przygotowywane są stosowne przepisy o odszkodowaniach.
Jednak brak konkretnych działań ustawodawcy być może skłoni Trybunał do zajęcia wiążącego stanowiska.

Błędne świadectwo pracy podstawą do odszkodowania.

Dzisiaj będzie trochę nietypowo. Ale po kolei. Do napisania tego posta zainspirował mnie przypadek mojej koleżanki. W jej pracy właściciel nie miał w zwyczaju wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny. Koleżanka więc skorzystała z prawa rozwiązania umowy z winy pracodawcy i odeszła z pracy. Jej szef natomiast postanowił wystawić jej świadectwo pracy w którym zapisał, że to on rozwiązuje umowę o pracę z winy pracownika, a powodem jest porzucenie pracy.
Pomijam etyczność takiego zachowania. Jeżeli jednak pracownik udowodni związek pomiędzy treścią świadectwa pracy a tym, że nie dostał z tego wyłącznie powodu innej posady może starać się o odszkodowanie. Nie jest prostym otrzymanie zaświadczenia od niedoszłego nowego pracodawcy o tym co było przyczyną niezatrudnienia. Jednak warto próbować i nie chodzi tylko o pieniądze ale i o możliwość zdyscyplinowania byłego szefa.