Monthly archives "Styczeń"

3 Articles

Znów można domagać się odszkodowania za sąsiedztwo lotniska.

Mieszkańcy Warszawy i okolic znów mogą domagać się odszkodowań za spadek wartości nieruchomości czy za przystosowanie budynków do trudnych warunków akustycznych.
W związku z podjęciem przez sejmik województwa mazowieckiego uchwały nr 76/11 właściciele nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska mają 2 lata na dochodzenie swoich praw.

 

Podjęcie uchwały przecina dotychczasowe spory o możliwość uzyskiwania odszkodowań wywołane odmiennymi poglądami Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wcześniej NSA uznawał, że strefa ograniczonego użytkowania nie obowiązuje, co oznaczałoby, że rekompensaty się nie należą. Inne stanowisko zajmował Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sam problem był ciekawy prawniczo, gdyż sądy nie mogły dojść do porozumienia i ustalić jednoznacznie czy prawo wprowadzające strefę ograniczonego użytkowania obowiązuje czy nie. Z odszkodowania za hałas zresztą co jakiś czas są problemy. Na przykład Sąd Okręgowy w Warszawie zwracał się do jednego z wydawnictw prawniczych z pytaniem czy jedna z ustaw jeszcze obowiązuje. http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/310984,sedzia-orzeka-zgodnie-z-komputerem-i-robi-bledy.html

 

Teraz jednak wątpliwości nie ma. Co więcej jeśli nawet wokół lotniska nie istnieje strefa ograniczonego użytkowania Sąd Najwyższy uznał, że można dochodzić na podstawie art. 435 kodeksu cywilnego (Sygn. akt II CSK 367/08). Są to na pewno dobre informacje dla sąsiadów lotnisk.

Zadośćuczynienie za falę w wojsku.

Ponad 139 tys. zł zadośćuczynienia przyznał Sąd Apelacyjny w Lublinie I Aca 540/11 żołnierzowi służby zasadniczej maltretowanemu przez żołnierza ze starszego rocznika. W wyniku zdarzenia w ramach tzw. fali poszkodowany doznał 20 procentowego uszczerbku na zdrowiu – rozpoznano u niego padaczkę pourazową. Wojsko wypłaciło 10,7 tys. zł jednorazowego odszkodowania za wypadek związany z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 

Poszkodowany przed Sądem Okręgowym w Lublinie dochodził zadośćuczynienia, renty i uznania, że pozwani odpowiadają na przyszłośc za skutki zdarzenia. Sąd I instancji zasądził solidarnie od Kamila Ł. (który był sprawcą fali) i Skarbu Państwa reprezentowanego przez dowódcę jednostki wojskowej ponad 139 tys. zł zadośćuczynienia i 19,8 tys. zł skapitalizowanej renty. Nałożył na pozwanych także obowiązek wypłaty renty comiesięcznej (622 zł) oraz ustalił ich odpowiedzialność na przyszłość za skutki zdarzenia.

 

Sąd Okręgowy uznał, że przełożeni mają zapewnić bezpieczeństwo żołnierzowi podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Sąd Apelacyjny utrzymał ten wyrok w mocy.

Nowe zasady obliczania odszkodowań za wywłaszczenie.

Od 26 sierpnia 2011 roku obowiązują nowe zasady obliczania odszkodowań za wywłaszczone grunty. W dwóch artykułach przeczytałem dwa odmienne stanowiska: że nowe zasady są korzystniejsze i, że są mniej korzystne od obecnych. Kto zyska a kto straci na nowych wyliczeniach?

 

Zgodnie z nowym prawem wartość nieruchomości określana będzie na podstawie cen transakcyjnych, pochodzących z rynków nieruchomości właściwych dla wycenianej nieruchomości, np. mieszkaniowych, rolnych, przemysłowych.

 

Ponadto odstąpiono od zasady, że wartość nieruchomości automatycznie powiększa się o 50 proc. Tera o podwyższeniu wartości nieruchomości każdorazowo decydować rzeczoznawca, który będzie mógł wartość podnieść o dowolny procent aż do 50%.
Rzeczoznawca , ustalając wartość rynkową będzie albo uwzględniał ceny transakcyjne uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości pod drogi albo wyceniał nieruchomość według dominującego w danej okolicy przeznaczenia.

 

Zyskają ci, którzy mają nieruchomości budowlane w dużych miastach i okolicach. Ich wartość jest większa od wartości nieruchomości drogowych. Nawet jeśli odszkodowanie nie zostanie zwiększone o 50% pieniędzy powinno być więcej.

 

Stracą właściciele nieruchomości rolnych czy leśnych, których wartość jest niższa niż tzw. nieruchomości drogowych. Biorąc pod uwagę, że większość dróg budowanych jest poza dużymi miastami wprowadzona zmiana ogólnie ogranicza wysokość wypłacanych odszkodowań.